Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Motivasjon på arbeidsplassen

Hvorfor motiverte medarbeidere er så viktig

Motivasjon ved en arbeidsplass handler om både medarbeidernes trivsel og virksomhetens helhetlige suksess. En undersøkelse gjennomført av Gallup i 2017 viser at virksomheter med engasjerte og motiverte medarbeidere har 41% mindre fravær, 17% høyere produktivitet og 21% bedre lønnsomhet.

Umotiverte medarbeidere som ikke får nok oppfølging eller ikke føler de får utviklet kompetansen sin kan ofte føre til en høyere grad av frivillig turnover. Dette fører gjerne til at man mister verdifulle medarbeidere, hvilket kan bringe med seg store kostnader. I Norge beregnes kostnaden til å være 1,5 ganger årslønnen til den som slutter. Selve ansettelsesprosessen og opplæringen av nye er kostbart, samtidig som at virksomheten mister verdifull kunnskap og kompetanse.

Vanlige utfordringer

Mange virksomheter og deres ledere finner det utfordrende å følge opp og motivere sine medarbeidere, særlig kontinuerlig over lengre tid. Det er ofte vanlig å for eksempel gjennomføre få, statiske medarbeiderundersøkelser og -samtaler i løpet av året. Dette kan ofte føre til at resultatene avhenger av medarbeidernes humør på det gitte tidspunktet og hva som nylig har foregått i virksomheten. Om dialogen mellom leder og medarbeider foregår via en samtale som finner sted én gang i året er det også ofte vanskelig for leder å følge opp medarbeideren på en tilstrekkelig måte mellom samtalene.

eMotivation er løsningen!

eMotivation tilbyr en digital løsning som bidrar til en enklere og mer systematisk oppfølging av medarbeidere gjennom hele året. Gjennom løsningen utføres det løpende pulsmålinger av medarbeidernes motivasjon, og på denne måten blir det mye enklere for både leder og medarbeider å fokusere på områder hvor medarbeider opplever manglende motivasjon. Det vil da være mulig for leder å oppdage på et tidligere tidspunkt om det kan være fare for å miste verdifulle medarbeidere. Løsningen legger også opp til enkel mål- og tiltaksstyring, som gir leder og medarbeider god oversikt over hvilke mål som skal nås og hva som skal gjøres for å nå disse målene. Når tiden for samtalen kommer, legger all data samlet inn gjennom året grunnlaget for denne.