Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Motivasjon på arbeidsplassen

Motivasjon på arbeidsplassen påvirker arbeidsmiljøet, trivsel og produktivitet. Hvordan kan ledere følge opp og motivere ansatte på best mulig måte?

Hvorfor motivasjon på arbeidsplassen er så viktig

Motivasjon på arbeidsplassen påvirker sykefravær, produktivitet og lønnsomhet

Motivasjon på arbeidsplassen handler om både medarbeidernes trivsel og virksomhetens helhetlige suksess. En undersøkelse gjennomført av Gallup i 2017 viser at virksomheter med engasjerte og motiverte medarbeidere har 41% mindre fravær, 17% høyere produktivitet og 21% bedre lønnsomhet.

Umotiverte medarbeidere, som ikke får nok oppfølging eller ikke føler de får utviklet kompetansen, kommer ofte sammen med en høyere grad av frivillig turnover. Å miste gode medarbeidere er kostbart. I Norge beregnes kostnaden til å være 1,5 ganger årslønnen til den som slutter. Selve ansettelsesprosessen og opplæringen av nye er kostbar, samtidig som at virksomheten mister verdifull kunnskap og kompetanse.

Vanlige utfordringer knyttet til motivasjon på arbeidsplassen

Manglende kommunikasjon og oppfølging

Mange virksomheter og deres ledere finner det utfordrende å følge opp og motivere sine medarbeidere, særlig kontinuerlig over lengre tid. Noen velger å gjennomføre få, statiske medarbeiderundersøkelser og samtaler i løpet av året. Dette kan ofte føre til at resultatene avhenger av medarbeidernes humør på det gitte tidspunktet eller hva som nylig har foregått i virksomheten. Om dialogen mellom leder og medarbeider foregår via en samtale som finner sted én gang i året, er det også ofte vanskelig for leder å følge opp medarbeideren på en tilstrekkelig måte mellom samtalene. Les mer om hvordan ledere kan motivere sine ansatte her. 

eMotivation er løsningen

Oppfølging gjennom pulsmålinger, målsetting og bedre samtaler

Motivasjon på arbeidsplassen

Motivation tilbyr en digital løsning som bidrar til en enklere og mer systematisk oppfølging av medarbeidere gjennom hele året. Gjennom løsningen utføres det løpende pulsmålinger av medarbeidernes motivasjon, og på denne måten blir det mye enklere for både leder og medarbeider å fokusere på områder hvor medarbeider opplever manglende motivasjon. Det vil da være mulig for leder å oppdage om det kan være fare for å miste verdifulle medarbeidere – på et tidlig tidspunkt. Løsningen legger også opp til enkel mål- og tiltaksstyring, som gir leder og medarbeider god oversikt over hvilke mål som skal nås og hva som skal gjøres for å nå disse målene. Når tiden for samtalen kommer, legger all data samlet inn gjennom året grunnlaget for denne. Klikk her for å teste løsningen gratis i to måneder!

Kontakt oss her for å høre mer om hvordan vi kan tilpasse vår løsning til din bedrift.