Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Hvordan motivere dine ansatte? Slik oppnår du motivasjonsledelse

Les våre tips for hvordan ledere kan motivere sine ansatte.

Hvordan motivere dine ansatte? En viktig oppgave som leder, er å forstå hva som skaper motivasjon hos de ansatte, slik at effektiviteten i bedriften opprettholdes og overordnede mål nås. Heldigvis finnes det gode rammeverk for hvordan man motiverer ansatte.

Grunnprinsipper for å motivere dine ansatte

For at leder skal ha påvirkningskraft på den ansattes motivasjon, er det essensielt at forholdet mellom partene er godt. Ideelt sett er arbeidsforholdet bygget på gjensidig respekt, slik at leder og ansatt behandler hverandre som likeverdige. Dette er en avgjørende byggestein for at leder skal kunne påvirke den ansattes motivasjon.

Et annet element som skaper grunnlag for motivasjonsledelse, er tilliten i bedriften. Leder bør ha tillit til at de ansatte utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til organisasjonens verdier, visjon og strategiske plan. Altså; leder bør unngå mikrostyring så langt det er mulig.

Les mer om motivasjon på arbeidsplassen her.

 

Motivere ansatte i praksis

Legg til rette for et godt sosialt arbeidsmiljø

Å skape et rammeverk som tilrettelegger for økende motivasjon er ikke spesielt vanskelig. For det første må det være lov å ha det gøy på jobb, og ikke minst, må det oppfordres til det. Vi snakker ikke om en haug med selskapsleker og andre festligheter, men om at kulturen aksepterer noen uformelle samtaler med latter i løpet av arbeidshverdagen. Tillat at det formes gode forhold mellom de ansatte, slik at de har noe sosialt å se frem til!

Hvordan motivere dine ansatte?

Gi tilbakemeldinger og ros

Vis at du setter pris på arbeidet som blir gjort. Det vil alltid være noen som presterer bedre og middels, men alle bør få anerkjennelse for innsatsen som blir lagt inn. Jevnlige tilbakemeldinger gjør det enklere for hver enkelt å holde fokuset og motivasjonen oppe.

Sett tydelige mål og involver dine ansatte

Mål gir en formening om formålet bak arbeidet. Det er viktig at det eksisterer SMARTe-mål i bedriften – ikke bare for hver enkelt person, men også på avdelings- og virksomhetsnivå. Når man setter mål, er det viktig å tenke på at alle har ulike egenskaper, og man må derfor tilpasse målene til hver enkelt. Et godt tips er å involvere de ansatte i målsettingsprosessen. 

Les hva Ledernytt skriver om SMARTe mål her.

Kartlegg hva som motiverer dine ansatte

Når forholdene er lagt til rette for motivasjonsledelse, er det viktig å kartlegge hva hver enkelt motiveres av. Dette kan gjøres ved å spørre direkte i medarbeidersamtalen eller ved å ta i bruk ulike undersøkelser. Ofte er ikke de ansatte selv helt sikre på hva som motiverer dem mest, og det kan derfor være lurt å benytte tilpassede undersøkelser. Videre er det viktig at de ansatte vurderer hvor tilfredse de er med motivasjonsfaktoren på nåværende tidspunkt. Det kan for eksempel være at en ansatt motiveres av medbestemmelse/autonomi i sin stilling, men at han/hun i det siste ikke har følt seg hørt. 

Finn løsninger sammen

Som leder, er det din oppgave å finne løsninger på utfordringer hos den enkelte. Hvis kartlegging av motivasjonen hos en ansatt, viser et negativt gap mellom preferanse og vurdering når det kommer til medbestemmelse, kan du enten tilrettelegge for mer medbestemmelse eller forklare hvorfor det ikke har vært tilrettelagt for medbestemmelse på nåværende tidspunkt. Resultatene fra kartleggingen av motivasjonsfaktorene, gir et grunnlag for gode og målrettede oppfølgingssamtaler.

Med eMotivation kan leder enkelt kartlegge, måle og styrke motivasjonen til sine ansatte.

Kontakt oss her å få vite mer om hvordan vi kan tilpasse løsningen til din bedrift.

Hvordan motivere dine ansatte?