Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Hvordan motivere dine ansatte som jobber fra hytta? 8 tips for hyttekontoret

Hyttekontoret har blitt et populært kontor for mange det siste året. Les våre tips for hvordan du kan motivere dine ansatte som jobber fra hytta.

Motivasjon på hyttekontoret

Mai er høysesong for inneklemte dager, og mange velger å kombinere fridager med å jobbe fra hytta. Hyttekontor kommer med hyggelige fordeler for de ansatte, men setter også krav til den enkeltes evne til å holde fokus på arbeidsoppgavene når fjell, vidder og sjø kanskje frister mer. Hvordan kan du, som leder, sikre at produktiviteten opprettholdes og motivere dine ansatte til å skape resultater – også når de jobber fra hytta?

 

8 tips for å motivere dine ansatte som jobber fra hytta

 

1. Sett klare rammer for hyttekontoret

Vær tydelig på hva du forventer av de ansatte når de jobber fra hytta. Er det for eksempel spesielle tider de skal være tilgjengelige? Be de ansatte oppdatere delte kalendere, slik at både kollegaer og ledere har oversikt over tilgjengelige tider. Kommuniser dine forventinger tydelig, så det ikke oppstår misforståelser.

 

2. Sett tydelige mål for de ansatte som jobber fra hytta

Ha fokus på måloppnåelse fremfor måling av arbeidstimer og sørg for å følge med på måloppnåelsen – både hos hver enkelt og i team. En liten oppmerksomhet, i form av en mail eller telefon ved måloppnåelse, kan bety mye for den ansattes motivasjon og videre fokus på arbeidsoppgaver. Vis at du har oversikt og bryr deg om de ansattes fremgang. 

Kontakt oss her for å høre mer om hvordan eMotivation gir ledere oversikt over ansattes måloppnåelse.

 

3. Sørg for å ha jevnlig kontakt med de som er på hytta

Effektivitet på hyttekontor kommer ikke nødvendigvis av seg selv. Jevnlig kontakt og hyppigere oppfølgingssamtaler kan være lurt i denne sammenheng. Samtalene trenger ikke være lange – 5-15 minutter til oppsummering av status på arbeidsoppgaver, mål og dagens motivasjon, kan være nok til å få den ansatte i gang. Ta gjerne samtalene over telefon eller videomøte fremfor å kommunisere over mail – det føles mer personlig og naturlig.

 

4. Gi tilbakemeldinger – og be om tilbakemeldinger

Hyttekontor setter også krav til at ledere prioriterer å gi sine ansatte jevnlige tilbakemeldinger på jobben de gjør. Det er lite som føles mer demotiverende enn å jobbe mye for noe, men sjelden få tilbakemeldinger på jobben som utføres. Ros kan gjerne gis i plenum, mens andre tilbakemeldinger gis én-til-én.  Be også dine ansatte om å komme med tilbakemeldinger til deg som leder – hva synes de om dagens systemer for tilbakemelding og kommunikasjon og hvor motiverte er de for å jobbe mot målene sine fremover? Å spørre de ansatte om deres synspunkter og opplevelser, vil gi viktig innsikt for deg som leder, og gjøre at de ansatte føler seg mer inkludert, sett og hørt – også fra hyttekontoret. 

 

5. Legg opp til sosial interaksjon for de som jobber fra hytta

Sørg for at de ansatte fortsatt føler seg sosialt inkludert på arbeidsplassen. Det kan legges opp til sosiale digitale samlinger hvor leder kan oppfordre de ansatte til å dele litt om sin hverdag på hyttekontoret. Det kan for eksempel opprettes grupper hvor de ansatte deler bilder fra turer, turtips og egne tips for å opprettholde motivasjon og konsentrasjon på hytte- eller hjemmekontoret. 

Hvordan motivere dine ansatte som jobber fra hytta?

Les hva professor og forsker i motivasjon og jobbengasjement, Christina Nerstad, sier om motivasjon på hjemmekontoret her

 

6. Stol på at dine ansatte gjør jobben de skal 

Når du har fordelt ansvar og tydeliggjort forventninger og tidsfrister, må du stole på at dine ansatte følger opp og gjør jobben de er satt til å gjøre. Dette krever at du, som leder, må gi litt slipp og la de ansatte komme til og løse oppgaver på sin måte. Legg vekk daglig mikrostyring og fokuser heller på å diskutere måloppnåelse i oppfølgingssamtaler.

 

7. La dine ansatte nyte natur, fysisk aktivitet og fritid med god samvittighet

Varig jobbmotivasjon handler også om pauser og avkobling. Oppfordre dine ansatte på hytta til å være ute i naturen, bevege seg og nyte hyttekontoret! Å være ute i naturen har god effekt på psykisk helse og kan gi en boost på dager med mindre motivasjon.

Hvordan motivere dine ansatte som jobber fra hytta?

8. Finn de beste tekniske løsningene for de ansatte som jobber fra hytta

Forsikre deg om at alle ansatte som jobber fra hytta, har det utstyret de trenger. Er Wifi-dekningen god nok og har lederne gode nok systemer for å følge med på de ansattes motivasjon, måloppnåelse og utvikling? Invester i gode løsninger og pålitelig teknologi, slik at teknikken ikke setter stopper for de ansattes motivasjon. Les mer om eMotivations HR-teknologi her.

Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan du kan motivere dine ansatte på hytta, hjemme og på kontoret!