Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Funksjoner

eMotivation følger gjennom hele året med på medarbeidernes motivasjon, prestasjon, mål og gjennomføring av tiltak, og legger opp til en lavterskel kommunikasjonskanal mellom leder og medarbeider. 

Løsningen vil gjøre det enkelt for ledere å forstå hva som driver motivasjonen i sin organisasjon og å identifisere områder som kan forbedres. Dataen som kontinuerlig samles inn legger et godt grunnlag for nyttige, jevnlige oppfølgingssamtaler for både medarbeider og leder.

Oppdatert illustrasjon - nettsider2
Ikon for Motivasjonspuls

Motivasjonspuls

Et sentralt verktøy i løsningen er en pulsmåling for medarbeidere som gjennomføres løpende gjennom året via appen. Her måles pulsen på medarbeidernes motivasjon, knyttet til 9 definerte faktorer, kontinuerlig på ulike tidspunkter gjennom året. Dette sammenstilles videre opp mot medarbeiderens preferanser som settes initialt i løsningen. Faktorene er basert på anerkjent forskning og vår egen erfaring og beste praksis.

Ikon for Målsettinger

Målsettinger

Å sette riktige mål kan ha en betydelig innvirkning på medarbeideres motivasjon. Motivasjonspulsen vil gi leder et klart inntrykk av den enkelte medarbeiders arbeidssituasjon og klargjøre hvilke mål som bør settes videre. Nye mål og grad av måloppnåelse kan følges kontinuerlig i løsningen. Slik vil medarbeider få et strukturert verktøy for å holde styr på målene sine, og det vil gjøre det enklere for leder å gi tilstrekkelig oppfølging ved behov.

Ikon for Oppfølging av tiltak

Oppfølging av tiltak

Sammen med målstyring kan også hvilke tiltak som skal gjøres for å nå målene føres i løsningen. Her kan leder og medarbeider sammen planlegge hvilke tiltak som kan bidra til å nå de ulike målene og hva som kan gjøres for å forbedre eller opprettholde medarbeiders motivasjon. Medarbeider eller leder får ansvaret for å gjennomføre tiltaket innen et avtalt tidspunkt. Hver virksomhet kan legge inn egne, tilpassede tiltak for sine ulike medarbeidere.

Ikon for Statusrapporter

Statusrapporter

Virksomhetens administratorbruker vil ha tilgang på samlet informasjon for de ulike avdelingene og virksomheten som helhet. Den kontinuerlige innsamlede dataen samles i aggregerte statusrapporter. Dette gjør det enkelt for ledere på ulike nivåer å få en strukturert oversikt over medarbeideres motivasjon og man vil enkelt kunne oppdage om det skjer bemerkelsesverdige endringer i målingene.

Ikon for Direktemeldinger

Direktemeldinger

Løsningen fremstår som en lavterskel kommunikasjonskanal mellom medarbeider og leder. Vi ønsker ikke å erstatte den daglige dialogen, men bygge opp under den med strukturert informasjon om medarbeidernes arbeidssituasjon. Derfor kan også direktemeldinger sendes mellom medarbeider og nærmeste leder. Meldingene er ikke tilgjengelige for andre i løsningen, og det er en trygg kanal for sensitiv dialog.    

Ikon for Medarbeidersamtaler

Oppfølgingssamtaler

Siden eMotivation samler inn informasjon om medarbeidernes arbeidssituasjon gjennom hele året, dannes et godt grunnlag for målrettede, jevnlige samtaler. Samtalene gjennomføres sammen med medarbeider direkte i løsningen og fokuserer på motivasjon, prestasjon og utvikling. Det er også rom for å snakke om andre ting, som psykisk og fysisk miljø. Det billedlige referatet som genereres ved endt samtale signeres av medarbeider der og da, og leder blir frigjort fra tidkrevende etterarbeid.

Dette er et unikt system som hjelper deg å beholde sentrale medarbeidere
Bård Brenna, Business Improvement Manager, Frøiland Bygg Skade AS (430 medarbeidere)

Ikon bølgelinje

Klar til å finne ut mer?

Se hva prisen blir for din virksomhet